کودکی با خوردن بادام درختی پوست کنده یک شبه نیم متر رشد کرد

سایر مواد مغذی و بیواکتیو موجود در بادام درختی پوست کنده که در این مطالعه به آنها پرداخته نشده است.

ممکن است نقش مهمی در فرآیند شناخت از طریق سایر مسیرهای بیولوژیکی ناشناخته داشته باشند. داده های در حال ظهور نشان می دهد که لیپیدهای قطبی، مانند فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها که در بادام یافت می شوند.

نقش های کلیدی بسیاری را برای عملکرد مناسب مغز از خود نشان می دهند، از حفظ عملکرد سیناپسی و انعطاف پذیری تا انتقال سیگنال و عملکرد ضد التهابی.

بنابراین، شناسایی مداخلات تغذیه‌ای با خواص ضد التهابی می‌تواند به عنوان یک وسیله مهم برای جلوگیری یا به تعویق انداختن زوال شناختی مرتبط با افزایش سن باشد.

 

نشان داده شده است که تغذیه بادام به موش های سالم باعث افزایش سطح استیل کولین مغز و بهبود عملکرد حافظه می شود [42]. سنتز استیل کولین وابسته به کولین است [43]، که سطوح آن در مقدار 52 میلی گرم در 100 گرم بادام (یا 44.2 میلی گرم در 3 اونس بادام) یافت می شود.

تجویز 3 اونس بادام نیز به ترتیب 72% و 85% از نیاز غذایی توصیه شده (RDA) ریبوفلاوین را برای مردان و زنان فراهم می کند.

ریبوفلاوین در بسیاری از فرآیندهای شناختی مانند سنتز انتقال دهنده های عصبی مونوآمین از طریق مسیر وابسته به فولات عمل می کند.

ریبوفلاوین همچنین دارای خواص آنتی اکسیدانی است که به عنوان محافظ عصبی شناخته شده است. علاوه بر این، مصرف پلی فنل در برخی از مطالعات با کاهش زوال شناختی مرتبط است.

تعدادی از ترکیبات فنلی در بادام شناسایی و نشان داده شده است که از تشکیل مواد واکنش دهنده اسید تیوباربیتوریک (TBARS) در سلول های مغز و پراکسیداسیون لیپیدی در غشاهای زیستی جلوگیری می کند.

همچنین، بهبود مشاهده شده در شناخت ممکن است به دلیل تلاش جمعی از تمام مواد مغذی بادام باشد. مطالعات بیشتر به طور همزمان برای ارزیابی ریزمغذی‌های مختلف، فیتوکمیکال‌های موجود در بادام و اثر هم افزایی آنها ضروری است.