معجزه توت برای پارکینسون؟

امروزه میوه شیرنی برای بیماری پارکینسون کشف شده که  که این بیماری تا حدال امکان کنترول میکند و نیز سرشار خواص می باشد که این میوه خشک توت خشک نام دارد جهت اطلاعات بیشتر به سایت آراد برندینگ مراجعه نماید.

این میوه شیرین می توان بصورت حبه ایی باشد که فواید زیادی برای استفاده از توت خشک حبه ای بیان شده است.

در توت خشک شمرونی مواد آلی و معدنی فراوانی وجود دارد که باعث تقویت قسمت های مختلف بدن می شود. از جمله خواص آن این است که مانع به وجود آمدن رسوب چربی در رگها شده و از سکته جلوگیری می کند و به دلیل دارا بودن فیبر مانع افزایش فشارخون می شود.

لازم به ذکر است که بگوییم عوامل مختلفی وجود دارند که بر قیمت توت خشک تواضع تاثیرگذار هستند که عبارتند از: میزان نرمی و خشکی توت، درصد شیرینی آن، منطقه ای که توت برداشت شده است، عدم وجود رطوبت در توت و غیره که در قیمت گذاری توت اثر دارند.