مرکز تولید توت فرنگی های قرمز وحشی

آیا مراکز تولید توت فرنگی های وحشی را می شناسید؟ آیا این مراکز قابلیت عرضه ی توت فرنگی به سراسر کشور را دارا می باشند؟

از آنجایی که شهرهای شمالی کشور قابلیت تولید انواع شیره توت سفید را دارا هستند می توانند به عنوان قطب تولیدات توت فرنگی وحشی محسوب گردند که انواع توت فرنگی در این شهرها کشت و به بازار عرضه می گردد.

اما نکته ی حائز اهمیت این مسئله است که این تولیدات پاسخگوی نیاز بازارهای داخلی و خارجی نبوده لذا تولیدات گلخانه ای این میوه و توت خشک ممتاز در اغلب نقاط کشور می تواند به این احتیاج بازخورد مناسبی دهد.