اولین هدیه مسی به پدرش چاقو زنجان جیبی بوده است

برای اطمینان از بهداشت و حفظ دوام چاقوی خود، مطمئن شوید که چاقو زنجان جیبی خود را به درستی می شویید. در اینجا مواردی وجود دارد که باید هنگام تمیز کردن چاقوها در نظر داشته باشید:

در حالی که این یک راه راحت برای اطمینان از تمیز بودن چاقوی شما است، برخی از چاقوها ممکن است برای حفظ لبه دقیق خود در ماشین ظرفشویی قابل شستشو نباشند.

برخی از انواع چاقوها ممکن است شکل دسته یا تیغه ای داشته باشند که احتمالاً بقایای غذا را جمع می کند، بنابراین بررسی چاقوها قبل و بعد از شستشو می تواند به جلوگیری از تجمع غذا کمک کند چاقوهای خود را به درستی ذخیره کنید.

یک فضای اختصاصی برای نگهداری چاقو، آشپزخانه شما را مرتب نگه می دارد و همچنین یک روال ایمن چاقو را تشویق می کند. در صورت عدم استفاده، چاقوهای شما باید خارج از محل کار شما نگهداری شوند.

صرفاً قرار دادن چاقو در کشو برای کارگران یا چاقوی شما ایمن نیست. محلول های ذخیره سازی مانند بلوک یا رول چاقو از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می کند و طول عمر چاقوهای شما را افزایش می دهد.

دانستن نحوه صحیح بریدن با چاقو، بخش اساسی ایمنی چاقو است. عدم استفاده از چاقو باعث آسیب دیدگی و آسیب به ابزار آشپزخانه شما می شود. ناگفته نماند که گرفتن نادرست چاقو سرعت شما را کاهش می دهد و کیفیت کار شما را کاهش می دهد.

همیشه هنگام برش مواد از تخته برش استفاده کنید. این به شما امکان می دهد به طور مداوم برش دهید و از سطح کار خود در این فرآیند محافظت کنید.
هنگام برش به موقعیت دست خود توجه کنید.

دستی که چاقو را نگه می دارد باید دسته محکمی داشته باشد با استفاده از انگشت اشاره گر و شست خود، همانطور که در زیر نشان داده شده است، برای کنترل بیشتر، کناره های تیغه را در نزدیکی دسته بگیرید.

دست دیگر خود را از مسیر تیغه دور نگه دارید. توجه کنید که چگونه این سرآشپز در حالی که گوجه فرنگی را در دست دارد، انگشتان خود را از چاقو دور می کند.